XII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

APB 9/2015

1. Bogusz M., Chojnacka-Brożek A. : Modelowanie numeryczne koœci stopy po operacji palucha koœlawego pdf
2. Bomanowski K., Łagan S. : Wpływ faz chodu na stan naprężenia w modelu stopy protezowej pdf
3. Brynkus A., S. Łagan S. : Analiza stanu naprężeń w wybranych lejach protezowych kończyny dolnej z wykorzystaniem metod elementów skończonych pdf
4. Burzyńska K., Nikodem A., Słowiński J., Filipiak J. : Analiza zmian struktury i gęstoœci koœci gšbczastej w nasadzie bliższej koœci udowej zmienionej zwyrodnieniowo pdf
5. Deptuła P., Rutkowska I., A. Tomaszczuk : Badania biomateriałów na bazie tytanu wytworzonych metodami metalurgii proszków pdf
6. Dobrzelecka A., Mazurkiewicz A. : Przeglšd materiałów stosowanych do produkcji sztucznych œcięgien i więzadeł pdf
7. Hajduga M.B., Hajduga M.A., Węgrzynkiewicz S., Waœ-Solipiwo J., Hajduga M. : Ocena bakteriologiczna powłok DLC COMP a-C:H, PRESSCOMP CrN i MULTICOMP TiN pdf
8. Hajduga M.A., Węgrzynkiewicz S., Bułdak R.J., Hajduga M., Hajduga M.B. : Folie VENTURESHIELDTM VS 7510 jako jedyny ze sposobów zabezpieczenia antybakteryjnego wnętrza ambulansów sanitarnych pdf
9. Hajok J., Jurkojć J., Wodarski P., Bieniek A., Gzik M. : Parametry kinematyczne wybranych wzorcowych sekwencji ruchowych wykorzystywanych w terapii klinicznej pdf
10. Kiszka G., Chojnacka-Brozek A. : Wpływ sposobu preparacji ubytku typu MOD w przedtrzonowcach leczonych endodontycznie na wytężenie twardych tkanek zęba pdf
11. Król A., Walke W., Basiaga M. : Ocena wybranych własnoœci użytkowych warstwy SiO2 naniesionej na powierzchnię stopu Ni-Ti pdf
12. Kutrzuba K., Kromka-Szydek M. : Modelowanie i analiza MES implant stomatologicznego pod odbudowę uzębienia pdf
13. Łysoń B., Kwacz M., Błażkiewicz M., Wit A. : Symulacja sił mięœniowych kończyn dolnych podczas pchnięcia kulš pdf
14. Materac A., Niesłony A. : Analiza stanu naprężenia w połšczeniu łšcznik-korona dla korony zęba z nawisem pdf
15. Mazurkiewicz A., D. Iwańska D. : Biomechanics of figure skating jump double axcel performed in on ice and off ice conditions pdf
16. Pawlak A., Szymczyk P., Chlebus E., Junka A.F., Secewicz A. : Ocena zdolnoœci tworzenia biofilmu P. Aeruginosa na na próbkach stopa AZ31 uzyskanego w technologii SLM pdf
17. Prochor P., Ignatiuk K., Dziemianowicz M., Lipowicz P., Borkowski P., Sajewicz E. : Projekt wózka inwalidzkiego dla psa po amputacji kończyny przedniej pdf
18. Prochor P., Trochimczuk R. : Projekt mechatronicznego urzšdzenia do drenażu limfatycznego pdf
19. Rabij K., Kajzer A., Kajzer W. : Badanie własnoœci mechanicznych bydlęcych koœci udowych pdf
20. Sobel A., Kapustka K., Ciejka B., Hajduga M. : Współpraca stomatologa z technikiem czyli jak dobrze pobrać wycisk pdf
21. Walczak S., Andryszczyk M. : Koncepcja projektu platformy treningowej dla osób jeżdżšcych na wózku inwalidzkim pdf
22. Wita K., Czakon K., Hajduga M. : Klasa przygotowania powierzchni prętów Ti6Al4V na jakoœćpołšczenia z ZrO2 w ocenie badań mikroskopowych pdf
23. Zaborska K., Jochymczyk-WoŸniak K., Wodarski P., Bieniek A. : Porównanie systemów przestrzennej analizy ruchu na przykładzie repliki zegarków rolex systemów optycznych i akcelerometrycznych pdf
24. Zarwańska M., Guzik-Kopyto A. : Ocena zdolnoœci siłowych dłoni pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi pdf