APB 4/2010

1. Marcin BASIAGA, Zbigniew PASZENDA: ZASTOSOWANIE MES W ANALIZIE UKŁADU WIERTŁO CHIRURGICZNE – KOŚĆ UDOWA pdf
2. Michalina BŁAŻKIEWICZ: WPŁYW ZMIANY POŁOŻENIA CoP NA WARTOŚĆ BŁĘDU MOMENTU SIŁY W STAWIE SKOKOWYM W CHODZIE pdf
3. Stefan BUCKO, Marcin WIKŁACZ: ANALITYCZNO-EKSPERYMENTALNA METODA WYZNACZANIA SZTYWNOŚCI OSIOWEJ APARATU ILIZAROWA pdf
3. Iwona CHUCHNOWSKA, Jerzy ŚWIDER, Agnieszka SĘKALA: KONCEPCJA STACJONARNEGO, INTERAKTYWNEGO ROWERKA REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI pdf
5. Anna FLORIAŃCZYK, Grzegorz WRÓBLEWSKI: MODELOWANIE GEOMETRYCZNE I NUMERYCZNE ŻUCHWY CZŁOWIEKA pdf
6. Artur GOLAS, Henryk KRÓL: AKTYWNOŚĆ BIOELEKTRYCZNA MIĘŚNI OBRĘCZY BARKOWEJ A KINEMATYKA WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC pdf
7. Jacek GRALEWSKI, Ryszard GRĄDZKI,Jan WOJCIECHOWSKI, Grzegorz BOGUSŁAWSKI: BADANIA DOŚWIADCZALNE ODDZIAŁYWANIA PROTEZY SZKIELETOWEJ NA ZĘBY OPOROWE pdf
8. Maciej HAJDUGA, Dominika DANEL: CHARAKTER POŁĄCZENIA FAZ METAL – CERAMIKA W OBECNOŚCI OPAKERA pdf
9. Maciej HAJDUGA, Maciej B. HAJDUGA: NANOPOWŁOKI Z METALI SZLACHETNYCH JAKO JEDNA Z ALTERNATYW OCHORNY IMPLANTÓW PRZED KOROZJA pdf
10. Maciej HAJDUGA Tadeusz ZDZIECH: WPŁYW CERAM BONDU NA CHARAKTER POŁĄCZENIA METAL-CERAMIKA pdf
11. Antoni JOHN, Grzegorz KOKOT, Mateusz DUDA: WSTĘPNA ANALIZA STAWU BIODROWEGO CZŁOWIEKA FIZJOLOGICZNIE PRAWIDŁOWEGO ORAZ PO ZABIEGU
KAPOPLASTYKI pdf
12. Antoni JOHN, Agnieszka MUSIOLIK: OD MODELU ANATOMICZNEGO DO MODELU NUMERYCZNEGO – SYMULACJA RUCHU PALCÓW RĘKI CZŁOWIEKA pdf
13. Antoni John, Piotr WYSOTA: WSPOMAGANIE DIAGNOZOWANIA STANÓW NIEBEZPIECZNYCH W KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA Z WYKORZYSTANIEM METOD KOMPUTEROWYCH MECHANIKI pdf
14. Marta KIEL, Jan MARCINIAK: ANALIZA NUMERYCZNA PŁYTKOWEGO STABILIZATORA KRĘGOSŁUPA Z WYKORZYSTANIEM MES pdf
15. Chrystian KLONECKI-OLECH, Krzysztof KRYSZTOFORSKI: ALTERNATYWNE METODY KOLONOSKOPII pdf
16. Ewa KOLCZYK, Alicja BALIN, Krzysztof SOBCZYK: WPŁYW DOMIESZKI WĘGLA SZKLISTEGO NA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE POLIMEROWGO CEMENTU pdf
17. Paweł KOSTKIEWICZ, Danuta JASIŃSKA-CHOROMAŃSKA: ANALIZA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ROWERÓW REHABILITACYJNYCH pdf
18. Piotr ŁAŚ, Magdalena KROMKA-SZYDEK: BIOMECHANICZNE ASPEKTY KOMPUTEROWEJ ANALIZY MODELU 3D BALKONIKA ŁOKCIOWEGO pdf
19. Robert MAŃKOWSKI: WPŁYW WIBRACJI PUNKTOWEJ NA PRECYZJĘ I SZYBKOŚĆ WYKONYWANEGO ZADANIA MANUALNEGO pdf
20. Małgorzata MARCINKOWSKA, Kamila WYRODEK, Piotr ŻÓRAWSKI, Sylwia ŁAGAN: SZTUCZNA TRZUSTKA – STAN OBECNY I PROGNOZY pdf
21. Dorota MARSZALIK, Marek IWANIEC: KINEMATYKA SŁYSZENIA – UCHO ŚRODKOWE pdf
22. Karina NOWAK, Grzegorz SOBOTA, Grzegorz HAJDUK, Bogdan BACIK, Damian KUSZ: WPŁYW ZMĘCZENIA NA WARTOŚĆ SYGNAŁU BIOELEKTRYCZNEGO W TEŚCIE MVC U PACJENTÓW Z GONARTROZĄ pdf
23. Michał ORACZ: OGRANICZENIE WYGINANIA PŁYTKI IPMC NA KIERUNKU PROSTOPADŁYM DO PŁASZCZYZNY ZGINANIA pdf
24. Magdalena POCHRZĄST, Witold WALKĘ, Marcin KACZMAREK,: EKSPERYMENTALNA I NUMERYCZNA ANALIZA BIOMECHANICZNA STENTU WIEŃCOWEGO TYPU SLOTTED-TUBE pdf
25. Aleksandra ROGALIŃSKA, Maciej HAJDUGA,: METALOCERAMIKA – UKRYTE WADY” CZYLI PROBLEMY PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ pdf
26. Magdalena SKOWROŃSKA, Joanna SADOWSKA, Magdalena KROMKA-SZYDEK: PROTEZY BIOMECHANICZNE RĘKI – PRZEGLĄD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ pdf
27. Jakub SŁONIEWSKI, Sylwia ŁAGAN: ASYMETRYCZNE WADY POSTAWY W OBRĘBIE OBRĘCZY BARKOWEJ I W KOŃCZYNACH GÓRNYCH U ZAWODNIKÓW TRENUJĄCYCH ŁUCZNICTWO ORAZ SPOSOBY ICH
MINIMALIZACJI pdf
28. Magdalena SOBUŚ, Sylwia ŁAGAN: HIPOTERAPIA JAKO NATURALNA FORMA REHABILITACJI pdf
. Artur STRUZIK, Bogdan PIETRASZEWSKI: POZIOM ROZWIJANEGO STATYCZNEGO MOMENTU SIŁY A WYSOKOŚĆ SKOKU CMJ STUDENTÓW AWF WE WROCŁAWIU pdf
30. Cyprian SUCHOCKI: MODELOWANIE KONSTYTUTYWNE TKANKI KOSTNEJ I METODY WYZNACZANIA STAŁYCH MATERIAŁOWYCH pdf
31. Arkadiusz SZAREK: WPŁYW PROCESÓW STARZENIA NA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ CEMENTU KOSTNEGO pdf
32. Arkadiusz SZAREK: WYKORZYSTANIE ZJAWISKA TERMOGRAFII DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ pdf
33. Damian SZUBSKI, Michał CZACHOR: CYFROWA BAZA DANYCH NA POTRZEBY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DEFORMACJI STÓP U DZIECI I MŁODZIEŻY pdf
34. Dagmara TEJSZERSKA, Monika BECK, Marek GZIK: PROJEKT URZĄDZENIA DO INTERAKTYWNEJ REHABILITACJI DZIECI Z WADAMI KOŃCZYN GÓRNYCH pdf
35. Dagmara TEJSZERSKA, Tomasz DŁUGOSZEWSKI, Damian GĄSIOREK: ANALIZA WYTRZYMAŁŚCIOWA ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO pdf
36. Dagmara TEJSZERSKA Bartosz GŁOGOWSKI, Agata GUZIK-KOPYTO: PROJEKT SPORTOWEGO WÓZKA INWALIDZKIEGO pdf
37. Dagmara TEJSZERSKA, Grzegorz ILEWICZ,: STUDIUM CZYNNOŚCI RUCHOWYCH KOŃCÓWKI OPERACYJNEJ TELEMANIPULATORA KARDIOCHIRURGICZNEGO pdf
38. Dagmara TEJSZERSKA, Damian JAROSZ, Bartosz GŁOGOWSKI, Agata GUZIK-KOPYTO: MODERNIZACJA URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI KOŃCZYNY GÓRNEJ pdf
39. Dagmara TEJSZERSKA, Katarzyna JOCHYMCZYK-WOŹNIAK, Agnieszka GŁOWACKA, Tomasz ŁOSIEŃ: ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW CHODU DZIECI ZDROWYCH I Z ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMIpdf
40. Dagmara TEJSZERSKA, Adrian KOŚCIELNY, Robert MICHNIK: PROJEKT URZĄDZENIA DO POMIARU SIŁ MIĘŚNIOWYCH TUŁOWIA pdf
41. Dagmara TEJSZERSKA, Robert MICHNIK, Jacek JURKOJC, Agata GUZIK-KOPYTO,Krzysztof MICHALIK, Agnieszka KMIOTEK, Wiesław RYCERSKI: BIOMECHANICZNA ANALIZA WCHODZENIA NA SCHODY ORAZ BADANIA STABILOGRAFICZNE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI pdf
42. Dagmara TEJSZERSKA, Łukasz SŁODOWSKI, Marek GZIK, Sebastian SZAJKOWSKI: PROJEKT URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCEGO BADANIA NAD REGENERACJĄ UKŁADU NERWOWEGO U ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH pdf
43. Dagmara TEJSZERSKA, Eugeniusz ŚWITOŃSKI, Robert MICHNIK, Agnieszka GŁOWACKA, Katarzyna JOCHYMCZYK-WOZNIAK, Paweł JURECZKO: IDENTYFIKACJA SIŁ MIĘŚNIOWYCH PODCZAS CHODU DZIECI Z ZABURZENIAMI NEUROLOGICZNYMI pdf
44. Dagmara TEJSZERSKAl, Michał TYRAŁA, Wojciech WOLAŃSKI, Krzysztof GIEREMEK, Piotr SROCZYŃSKI,: PROJEKT URZĄDZEŃ DO REHABILITACJI OSÓB Z ZABURZENIAMI PROPRIOCEPCJI pdf
45. Jakub WILK, Chrystian KLONECKI-OLECH Magdalena KOBIELARZ: OCENA MOŻLIWOŚCI AUTOMATYZACJI UKŁADU DO ROZCIĄGANIA PRÓBEK NA UŻYTEK SPEKTROSKOPII RAMANA pdf
46. Marcin ZACZYK, Danuta JASIŃSKA CHOROMAŃSKA, Agata MIŚKIEWICZ: STANOWISKO DO BADAŃ JAKOŚCI OSADZENIA TRZPIENIA IMPLANTU W KOŚCI pdf
47. Małgorzata ŻAK,: ENERGIA DYSSYPACJI PIERŚCIENIA WŁÓKNISTEGO KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO pdf
48. Edyta KRZYSTAŁA: OCHRONA repliki zegarków vPRZECIWMINOWA ZAŁOGI POJAZDÓW SPECJANYCH pdf