APB 21/2021 (wrzesień 2021)

Cały numer do pobrania

1. Patrycja CHORĄŻY, Agnieszka CHOJNACKA-BROŻEK, Krzysztof WOŹNIAK: ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU RESEKCJI KRTANI NA WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE ODCINKA SZYJNEGO
KRĘGOSŁUPA pdf
2. Bazyli LECZKOWSKI, Piotr FALKOWSKI: ANALIZA KINEMATYCZNA RUCHÓW KOŃCZYNY GÓRNEJ W CELU OPRACOWANIA TESTOWEGO TRENINGU FUNKCJONALNEGO DO ZASTOSOWAŃ W ZROBOTYZOWANEJ REHABILITACJI RUCHOWEJ pdf
3. Anna MAŃKA, Patrycja ROMANISZYN-KANIA, Monika N. BUGDOL, Katarzyna NOWAKOWSKA-LIPIEC, Robert MICHNIK, Andrzej W. MITAS: ASSESSMENT OF THE PHYSIOLOGICAL STATE DURING GAIT WITH METRORHYTHMIC STIMULATIONS pdf
4. Natalia MĘDROWSKA, Sylwia ŁAGAN: OCENA MASEK OCHRONNYCH W BADANIACH MECHANICZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH pdf
5. Joanna NIEWĘGŁOWSKA, Anna ANCHIMOWICZ, Wiktoria LASOCKA, Magdalena RODZIEWICZ, Piotr BORKOWSKI: PROJEKT TRENAŻERA DO OPERACJI LAPAROSKOPOWYCH pdf