APB 19/2020 (czerwiec 2020)

Cały numer do pobrania

1. Aleksandra CHROBAK, Sylwia ŁAGAN: ANALIZA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH NA INSTRUMENTARIUM CHIRURGICZNE pdf
2. Mateusz DYMEK, Jakub PELIŃSKI: ANALYSIS OF LONGITUDINAL AND ROTATIONAL ACCELEARATIONS FOR DIFFERENT SETUPS USING AMERICAN FOOTBAL HELMET AND HEAD MODEL pdf
3. Justyna KĘDZIOREK, Michalina BŁAŻKIEWICZ: OCENA STABILNOŚCI POSTURALNEJ W FUNKCJI RÓŻNEGO USTAWIENIA STÓP NA PODŁOŻU PRZY WYKORZYSTANIU MIAR DYNAMIKI NIELINIOWEJ pdf
4. Jakub PELIŃSKI, Mateusz DYMEK: ANALYSIS OF INJURIES OF A DRIVER OF A ROLL CAGED CAR SUSTAINED DURING A ROLLOVER CRASH pdf
5. Maciej ROSZAK, Dominika GRYGIER: WADY TECHNOLOGICZNE MATERIAŁÓW PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI INSTRUMENTARIUM CHIRURGICZNEGO pdf