APB 17/2019 (czerwiec 2019)

Cały numer do pobrania

1. Michalina BŁAŻKIEWICZ, Justyna KĘDZIOREK, Sylwia BAŃKOWSKA, Andrzej WIT: OCENA STABILNOŚCI POSTURALNEJ PODCZAS STRZELANIA Z ŁUKU pdf
2. Jakub BUKAŁA, Jerzy MAŁACHOWSKI, Kamil PIETROŃ, Kamil SYBILSKI, Aleksandra SZAFRAŃSKA: REJESTRACJA RUCHU ŻUCHWY WZGLĘDEM PODSTAWY CZASZKI pdf
3. Aleksandra CHROBAK, Magdalena CIEŚLIK, Klaudia JAŚKO, Ilona KURAS,
Sylwia ŁAGAN:
OZNACZENIE STANÓW ENERGETYCZNYCH POWIERZCHNI ZGŁĘBNIKA ŻOŁĄDKOWEGO PO WYBRANYCH PROCESACH STARZENIA MATERIAŁU pdf
4. Mateusz DYMEK, Grzegorz ZIÓŁKOWSKI, Mariusz PTAK: APPROACH TO NUMERICAL SIMULATION OF AN AMERICAN FOOTBAL HELMET pdf
5. Karol LANN VEL LACE, Michalina BŁAŻKIEWICZ: WPŁYW BUTA TYPU WALKER Z ZEGAREM NA ZMIANĘ PARAMETRÓW KINEMATYCZNYCH W STAWACH KOŃCZYN DOLNYCH W CHODZIE pdf
6. Mateusz ŁATACZ, Aleksandra IWAŚKO, Katarzyna NOWAKOWSKA,
Katarzyna JOCHYMCZYK-WOŹNIAK, Wojciech WOLAŃSKI:
OCENA BIOMECHANICZNA Z WYKORZYSTANIEM SPRZĘTU ORTOPEDYCZNEGO pdf
7. Natalia MAKSYMCZAK, Arkadiusz DUDEK, Agnieszka NOSZCZYK-NOWAK, Agnieszka MACKIEWICZ, Romuald BĘDZIŃSKI : BADANIA BIOMECHANICZNE TCHAWICY W WARUNKACH WIELOKIERUNKOWEGO OBCIĄŻENIA pdf
8. Elżbieta MAŁECKA, Iga GARBOWSKA, Monika DYBA, Joanna SZOSTEK, Monika BORATYN, Piotr WODARSKI, Jacek JURKOJĆ, Andrzej BIENIEK, Agata GUZIK-KOPYTO, Jarosław PASEK: ZAKRESY RUCHÓW KRĘGOSŁUPA PODCZAS TERAPII POZNAWCZO – RUCHOWEJ W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ W REHABILITACJI PACJENTÓW Z WYBRANYMI USZKODZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO – WYNIKI WSTĘPNE pdf
9. Agata MATUSZEWSKA, Jakub LISZKOWSKI, Tomasz WALCZAK, Jacek BUŚKIEWICZ: ZASTOSOWANIE SYSTEMU ANALIZY RUCHU BTS DO OKREŚLENIA CHWILI UTRATY STABILNOŚCI pdf
10. Marta MAZUR, Adam CISZKIEWICZ: ANALIZA PRZESTRZENI ROBOCZEJ UKŁADU WIĘZADEŁ STAWU SKOKOWEGO GÓRNEGO W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ I CZOŁOWEJ – BADANIA WSTĘPNE pdf
11. Katarzyna MORDAL, Arkadiusz SZAREK: MODELOWANIE STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ W KOMPOZYCIE UHMWPE – WŁÓKNO WĘGLOWE pdf
12. Jakub PELIŃSKI, Mariusz PTAK: APPROACH TO VERIFICATION OF A ROLL CAGE SURVIVAL SPACE WITH FINITE ELEMENT ANALYSIS pdf
13. Joanna REDUTKO, Arkadiusz SZAREK, Krzysztof WRONA: BADANIE JAKOŚCI WYDRUKU ELEMENTÓW WYKONANYCH TECHNIKĄ DLP PRZY WYKORZYSTANIU TOMOGRAFII WIĄZKI STOŻKOWEJ ORAZ TOMOGRAFII KONWENCJONALNEJ pdf
14. Krzysztof SURMA, Martyna ADACH, Martyna DĘBOWSKA, Patrycja TURLEJ, Patrycja SZYMCZYK: PROJEKT I ANALIZA OBLICZENIOWA IMPLANTU KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA PRZEZNACZONEGO DO WYTWARZANIA ZA POMOCĄ TECHNOLOGII PRZYROSTOWYCH pdf
15. Michał WIECZOREK, Maciej MAKUCH: OCENA SKUTECZNOŚCI ĆWICZEŃ KOŃCZYNY GÓRNEJ, WYKONYWANYCH W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ PRZY ZASTOSOWANIU BIOLOGICZNEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO, U PACJENTÓW PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU – DONIESIENIA WSTĘPNE pdf