APB 15/2018 (czerwiec 2018)

Cały numer do pobrania

1. Joanna CZACH, Viktoria HOPPE, Patrycja SZYMCZYK, Adam JUNKA: MICROSTRUCTURE, HARDNESS MEASUREMENT AND CYTOTOXICITY OF MEDICAL TITANUM ALLOYS MANUFACTURED USING ADDITIVE MANUFACTURING pdf
2. Katarzyna KOCZKODON, Dominika GRYGIER: OCENA POWTARZALNOŚCI CZYSTOŚCI METALURGICZNEJ ŁUKÓW ORTODONTYCZNYCH pdf
3. Małgorzata MATYJA, Magdalena RUTKA, Robert MICHNIK, Katarzyna JOCHYMCZYK-WOŹNIAK, Katarzyna NOWAKOWSKA: EFEKTY USPRAWNIANIA NEURROZWOJOWEGO DZIECKA Z ŁAGODNĄ POSTACIĄ CHODU TRANDELENBURGA pdf
4. Paulina OBRĘBSKA, Justyna OGRODNIK, Szczepan PISZCZATOWSKI : WPŁYW SPOSOBU PRZENOSZENIA BAGAŻU PODRĘCZNEGO NA AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH MIĘŚNI SZKIELETOWYCH pdf
5. Anna M. RYNIEWICZ, Mateusz OTTO, Andrzej RYNIEWICZ: ANALIZA FUNKCJONALNA ZESPOLENIA ŚRÓDSZPIKOWEGO W LECZENIU ZŁAMAŃ KOŚCI PISZCZELOWEJ pdf
6. Anna M. RYNIEWICZ, Mateusz OTTO: WPŁYW BIOMATERIAŁU ZESPOLENIA ŚRÓDSZPIKOWEGO NA EFEKTYWNOŚĆ ZAOPATRZENIA ZŁAMANIA KOŚCI PISZCZELOWEJ pdf
7. Katarzyna WITA, Krzysztof CZAKON, Maciej HAJDUGA: WŁASNOŚCI MECHANICZNE POKRYĆ OPERACYJNYCH STOŁÓW CHIRURGICZNYCH pdf
8. Piotr WODARSKI, Michał DRABEK: ANALIZA ZMIAN SYGNAŁU UCHYBU DLA ALGORYTMÓW STEROWANIA REGULATORA P, PI I PID ZAIMPLEMENTOWANYCH W BIOMECHATRONICZNEJ PLATFORMIE MOBILNEJ LEGO pdf
9. Aleksandra ŻELASKO, Aleksandra MROWIEC, Magdalena ŚWIATŁOŃ, Eliza NIEDZIELA, Marta WALASZCZYK, Edyta ZIELIŃSKA, Sylwia ŁAGAN: OCENA WŁAŚCIWOŚCI ELASTOMERÓW WYKORZYSTYWANYCH NA SMOCZKI DZIECIĘCE W BADANIACH PRZYSPIESZONEGO STARZENIA pdf