APB 14/2017 (grudzień 2017)

1. Aneta DANECKA, Bożena GZIK-ZROSKA, Robert MICHNIK, Jacek JURKOJĆ, Zbigniew PILECKI: OCENA KINEMATYKI KLATKI PIERSIOWEJ U OSÓB Z WSZCZEPIONĄ PŁYTĄ DO KOREKCJI LEJKOWATOŚCI pdf
2. Piotr DYWEL, Patryk SIEMIANOWSKI, Katarzyna MIKOŁAJCZYK: PERSPEKTYWA ROZWOJU SPERSONALIZOWANYCH WKŁADEK I ANALIZY DYNAMIKI CHODU W OPARCIU O SYSTEMY KLASY
CAD/CAM pdf
3. Bożena GZIK-ZROSKA, Kamil JOSZKO, Justyna ROSTOCKA : WYZNACZENIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH ŚCIĘGIEN ŚWIŃSKICH DO ZASTOSOWAŃ KSENOGENICZNYCH pdf
4. Joanna HAMERA, Bożena GZIK-ZROSKA, Sławomir SUCHOŃ, Michał BURKACKI : KONCEPCJA URZĄDZENIA TRENINGOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pdf
5. Sylwia ŁAGAN, Magdalena MARKIEWICZ : OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH RĘKAWICZEK DIAGNOSTYCZNYCH pdf
6. Sylwia ŁAGAN, Justyna STOPKA : OCENA PARAMETRÓW STÓP U DZIECI TRENUJĄCYCH SZERMIERKĘ METODĄ PODOSKOPII KOMPUTEROWEJ – ANALIZA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW pdf
7. Patryk SIEMIANOWSKI, Piotr DYWEL, Angela ANDRZEJEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Samanta SZYPIELEWICZ, Tomasz TOPOLIŃSKI : INDYWIDUALNY FOTEL ANATOMICZNY – NOWATORSKA METODA PREWENCJI WTÓRNEJ I TRZECIORZĘDOWEJ U PACJENTA Z PATOLOGIĄ KRĘGOSŁUPA pdf
8. Sandra ŚMIGIEL, Żaneta PAWLAK, Marek ANDRYSZCZYK, Tomasz TOPOLIŃSKI: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANĘ POSTAWY CIAŁA U DZIECI W WIEKU SZKOLNYM pdf
9. Agnieszka WASILEWSKA: WYKORZYSTANIE DANYCH KLINICZNYCH I TERMOWIZYJNYCH PACJENTÓW DO BUDOWY REGUŁ DIAGNOSTYCZNYCH W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW pdf