APB 1/2007

1. Grzegorz DOBRZYŃSKI, Włodzimierz CHOROMAŃSKI: STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO GALILEO – PIERWSZE ZASTOSOWANIA KLINICZNE, MODYFIKACJA KONSTRUKCJI pdf
2. Agnieszka GŁOWACKA: MODEL MATEMATYCZNY DO ANALIZY CHODU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO pdf
3. Joanna GORWA, Lechosław B. DWORAK, Jarosław KABACIŃSKI, M. MURAWA: BIOMECHANICZNA CHARAKTERYSTYKA SIŁY I MOCY ZESPOŁÓW MIĘŚNIOWYCH KOŃCZYN DOLNYCH TANCEREK ZAWODOWYCH BALETU KLASYCZNEGOpdf
4. Marek GZIK, Dagmara TEJSZERSKA, Wojciech WOLAŃSKI, Paweł POTKOWA: MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘpdf
5. Bożena GZIK-ZROSKA: MODELOWANIE LEJKOWATEJ KLATKI PIERSIOWEJ CZŁOWIEKA pdf
6. Maciej HAJDUGA, Aldona KALUKIN, Bolesław KALUKIN,: ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STOPÓW METALICZNYCH NA BAZIE KOBALTU W OBECNOŚCI PŁYNU USTROJOWEGOpdf
7. Maciej HAJDUGA, Kamila ORACZ: ANALIZA ZMIAN STĘŻEŃ TLENU W WYBRANYCH MATERIAŁACH METALICZNYCH W OBECNOŚCI TKANKI ŻYWEJ pdf
8. Maciej HAJDUGA, Kamila ORACZ: IDENTYFIKACJA ZMIAN ZAWARTOŚCI TLENU VV WARSTWIE WIERZCHNIEJ POWŁOK GALWANICZNYCH W KONTAKCIE Z TKANKĄ ŻYWĄpdf
9. Marcin HELJAK, Antoni JOHN: SYMULACJA PRZEBUDOWY KOŚCI GĄBCZASTEJ pdf
10. Grzegorz ILEWICZ, Robert MICHNIK, Dagmara TEJSZERSKA, Zbigniew NAWRAT,: BADANIA INTERAKCJI W UKŁADZIE WIELOCZŁONOWYM TELEMANIPULATORA KARDIOCHIRURGICZNEGO CHIRURG-ZADAJNIK RUCHU-NARZĘDZIE TORAKOSKOPOWEpdf
11. Katarzyna JOCHYMCZYK, Dagmara TEJSZERSKA: ANALIZA CHODU DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM pdf
12. Antoni JOHN, Monika MIARKA: ANALIZA ROZMYTA ELEMENTÓW UKŁADÓW BIOMECHANICZNYCH pdf
13. Antoni JOHN, Piotr WYSOTA: ANALIZA SPRĘŻYSTO – PLASTYCZNA UKŁADÓW BIOMECHANICZNYCHpdf
14. Joanna JUSZKIEWICZ, Grzegorz MILEWSKI: METODYKA BADAŃ ANTROPOMETRYCZNYCH STÓP PRZY WYKORZYSTANIU SKANERA 3Dpdf
15. Edyta KANIA: BADANIE RYNKU POLSKICH DOSTAWCÓW WYBRANEGO SPRZĘTU DO KINEZYTERAPII pdf
16. Artur KAPEK: EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA BALANSU NA WÓZKU INWALIDZKIM W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA PUNKTU MOCOWANIA OSI TYLNYCH KÓŁ W POZIOMIE – ZAŁOŻENIA PRACY MAGISTERSKIEJ pdf
17. Leon KIERSNOWSKI: MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA NEUROPROTEZ W USZKODZENIACH UKŁADU NERWOWEGOpdf
18. Ewa KOLCZYK, Anżelina MAREK, Krzysztof SOBCZYK: SPOSOBY NISZCZENIA POLIETYLENOWYCH PANEWEK ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO pdf
19. Ewa KOLCZYK, Krzysztof SOBCZYK, Jerzy MYALSKI, Alicja BALIN: WPŁYW CZASU NA UTRATĘ WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH POLIETYLENOWYCH PANEWEK ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO pdf
20. Adam KOŹLIK: NOWY „SCHEMAT CIAŁA” W NASTĘPSTWIE WYCHYLENIA W POSTAWIE STOJĄCEJ?pdf
21. Sylwia ŁAGAN: OPTYMALIZACJA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZĘBÓW REKONSTRUOWANYCH METODĄ POŚREDNICH WYPEŁNIEŃ KOMPOZYTOWYCH TYPU INLAY/ ONLAYpdf
22. Sylwia ŁAGAN, Andrzej NIESUŁOWSKI: ZASTOSOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYCH DO PROCESÓW MODELOWANIA GEOMETRII W SYSTEMACH CAD, NA PRZYKŁADZIE KOŚCI PISZCZELOWEJpdf
23. Ilona MAŃKA: MODELOWANIE KRĘGOSŁUPA CZŁOWIEKA Z IMPLANTEMpdf
24. Łukasz MAŃKA, Marek GZIK Wojciech ŚLUSARCZYK, Wiesław MARCOL, Karolina KOŁODZIEJCZYK: BADANIA EKSPERYMENTALNE MONITORUJĄCE POSTĘP REGENERACJI RDZENIA KRĘGOWEGO W OŚRODKOWYM UKŁADZIE NERWOWYM U SZCZURÓW pdf
25. Wioletta MICHALSKA, Kamil SZEWERDA,Robert MICHNIK, Jacek JLRKOJĆ, Wiesław RYCERSKI: ANALIZA ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW W BADANIACH STABILOGRAFICZNYCH U PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI W OBRĘBIE KOŃCZYNY DOLNEJ PRZED I PO REHABILITACJI pdf
26. Agnieszka MUSIOLIK, Adrian ZBILSKI, Edyta SACIIA: KONCEPCJA MANIPULATORA REHABILITACYJNEGO pdf
27. Michał ORACZ: MODEL USIKA NA TLE KLASYCZNYCH MODELI TKANKI MIĘŚNIOWEJpdf
28. Paweł POTEMPA: ANALIZA DRGAŃ KOLEJKI LINOWEJ SPOWODOWANEJ ROZRUCHEM I HAMOWANIEM ORAZ ICH WPŁYW NA ORGANIZM CZŁOWIEKA pdf
29. Arkadiusz SZAREK: DETERMINANTY WPŁYWAJĄCE NA DESTRUKCJĘ CEMENTU KOSTNEGO ŁĄCZĄCEGO KOŚĆ UDOWĄ Z ENDOPROTEZĄpdf
30. Arkadiusz SZAREK: OCENA RÓŻNIC OBCIĄŻENIA KOŚCI UDOWEJ PO IMPLANTACJI ENDOPROTEZY CEMENTOWEJ I BEZCEMENTOWEJpdf
31. Ewelina ŚCIBSKA, Robert PYREK, Agata GUZIK, Jacek JURKOJĆ, Krzysztof CZAPLA: OCENA SPRAWNOŚCI I CECH MOTORYCZNYCH STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W OPARCIU O POMIARY MAKSYMALNYCH MOMENTÓW SIŁ MIĘŚNIOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ pdf
32. Aleksandra ŚNIEŻEK, Arkadiusz MĘŻYK, Robert MICHNIK: ANALIZA DYNAMIKI I KINEMATYKI CHODU PRAWIDŁOWEGOpdf
33. Łukasz TOMASZEWSKI: MODELOWANIE GEOMETRYCZNE I MATERIAŁOWE W WERTEBROPLASTYCE KRĘGOSŁUPA Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CT/CAD/CAEpdf
34. Jacek GRALEWSKI, Grzegorz BOGUSŁAWSKI: WYTRZYMAŁOŚĆ MOSTÓW PROTETYCZNYCHpdf