XIII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

APB 11/2016 (grudzień 2016)

1. Karolina ADAMCZUK, Wojciech WOLAŃSKI, Wojciech KASPERA : ANALIZA PRZEPŁYWU KRWI W TĘTNICACH MÓZGOWYCH pdf

2. Angela ANDRZEJEWSKA, Adam MAZURKIEWICZ : OKREŚLANIE WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA PARY CIERNEJ: CHRZĄSTKA STAWOWA – BIOMATERIAŁ pdf

3. Krzysztof CZAKON, Katarzyna WITA, Agnieszka SOBEL, Maciej HAJDUGA : DEFEKTY POWSTAJĄCE W STRUKTURZE POŁĄCZENIA UZUPEŁNIEŃ PROTETYCZNYCH SPIEKÓW Z PORCELANĄ LICOWANĄ pdf

4. Agata GUZIK-KOPYTO, Andrzej BIENIEK, Mateusz LIPIARZ : OCENA SYMETRII RUCHÓW WYKONYWANYCH KOŃCZYNĄ GÓRNĄ PODCZAS CZYNNOŚCI PICIA Z KUBKA PRZEZ OSOBY ZDROWE pdf

5. Krzysztof JAMROZIAK : OCENA OBRAŻEŃ OD BRONI PALNEJ W ŚWIETLE KRYTERIUM URAZOWOŚCI pdf

6. Oliwia JANUS, Małgorzata JUREK : ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KINECT W OCENIE RUCHOMOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH pdf

7. Edyta KAWLEWSKA, Nikola HEHNEL, Wojciech WOLAŃSKI, Karolina ĆMIEL-SMORZYK, Wojciech KASPERA : OCENA MORFOMETRYCZNA PODZIAŁU ŚRODKOWYCH TĘTNIC MÓZGOWYCH PRAWIDŁOWYCH I Z TĘTNIAKIEM pdf

8. Karol KOBIELA, Irina SMOLINA, Mariusz FRANKIEWICZ : KONDYCJONOWANIE POWIERZCHNI CERAMICZNYCH POWŁOK FUNKCJONALNYCH NA ELEMENTACH WYTWORZONYCH METODAMI TECHNOLOGII PRZYROSTOWYCH pdf

9. Daria KRAUZ, Anna ZIĘBIOWICZ : OCENA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH ORAZ STRUKTURY ELEMENTÓW SYSTEMU IMPLANTOLOGICZNEGO pdf

10. Magdalena KROMKA-SZYDEK, Zygmunt DZIECHCIOWSKI, Bożena KIRKOV, Dariusz TONDERA : WSTĘPNA OCENA WARUNKÓW PRACY PERSONELU MEDYCZNEGO NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII W OPARCIU O POMIARY POZIOMU DŹWIĘKU ORAZ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA pdf

11. Anna KRÓL, Witold WALKE, Marcin BASIAGA, Paweł KARASIŃSKI : OCENA WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH WARSTWY SIO2 W WARUNKACH ODKSZTAŁCENIA pdf

12. Sylwia ŁAGAN, Natalia DUL : OCENA ZMIAN WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI PROTEZ GŁOSU PRZECHOWYWANYCH W ROZTWORZE SOLI FIZJOLOGICZNEJ NA PODSTAWIE BADAŃ KĄTA ZWILŻANIA pdf

13. Agnieszka MATERAC, Adam NIESŁONY : PORÓWNANIE METODY KLEJENIA ORAZ PRZYKRĘCANIA KORONY ZĘBA DO ŁĄCZNIKA IMPLANTU STOMATOLOGICZNEGO PRZY POMOCY ANALIZY MES pdf

14. Natalia MORAWSKA, Wiktoria WOJNICZ, Michał STAWICKI : ZASTOSOWANIE EMG DO ANALIZY WYBRANYCH RUCHÓW KOŃCZYNY GÓRNEJ pdf

15. Patryk SIEMIANOWSKI, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Tomasz TOPOLIŃSKI : USPRAWNIENIE PROCESU KONTROLNO-DIAGNOSTYCZNEGO U PACJENTA RESPIRATOROZALEŻNEGO – PROTOTYP URZĄDZENIA DO ZDALNEGO MONITORINGU CHOREGO pdf

16. Grzegorz SŁAWIŃSKI, Piotr MALESA, Tadeusz NIEZGODA : NUMERYCZNE BADANIA MAT ENERGOCHŁONNYCH JAKO ELEMENT ZWIĘKSZAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZAŁOGI POJAZDU WOJSKOWEGO pdf

17. Irina SMOLINA, Patrycja SZYMCZYK, Edward CHLEBUS : INFLUENCE OF SINTERING TEMPERATURE AND COMPRESSION SPEED ON PROPERTIES OF HYDROXYAPATITE DISKS pdf

18. Magdalena SPYRA, Wojciech KAJZER, Radosław CZYRNIA : WYTRZYMAŁOŚCIOWA ANALIZA Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH ZMODYFIKOWANYCH ORTEZ GRAFO pdf

19. Piotr WODARSKI, Jacek JURKOJĆ, Robert MICHNIK, Andrzej BIENIEK, Marek GZIK : WYZNACZANIE OBCIĄŻEŃ UKŁADU SZKIELETOWO-MIĘŚNIOWEGO W STAWACH KOŃCZYN GÓRNYCH PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH pdf