XIII Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

APB 10/2016 (czerwiec 2016)

1. Miłosz CHRZAN, Michał DRABEK, Piotr GRABIEC, Tomasz LIS, Michał BURKACKI, Sławomir SUCHOŃ : KONCEPCJA BIOMECHATRONICZNEGO EGZOSZKIELETU DŁONI Z WYKORZYSTANIEM DRUKU 3D pdf

2. Katarzyna DOLEŻYCH, Nikola HEHNEL, Karolina ZABORSKA, Katarzyna JOCHYMCZYK-WOŹNIAK, Piotr WODARSKI, Andrzej BIENIEK : WIRTUALNE TECHNOLOGIE W TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ pdf

3. Joanna GORWA : PROBLEM BÓLÓW KRĘGOSŁUPA U TANCERZY ZAWODOWYCH pdf

4. Magdalena KROMKA-SZYDEK, Justyna MIODOWSKA : ANALIZA MES PROCESU ZROSTU UKŁADU ŻUCHWA -PRZESZCZEP PRZY ZASTOSOWANIU IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH POD ODBUDOWĘ UZĘBIENIA pdf

5. Katarzyna MAN, Bożena GZIK-ZROSKA : WYZNACZANIE SIŁY WYRYWAJĄCEJ NIĆ CHIRURGICZNĄ Z TRZUSTEK PRZY UŻYCIU MASZYNY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MTS INSIGHT pdf

6. Andrzej MYŚLIWIEC, Jacek JURKOJĆ, Robert MICHNIK, Katarzyna NOWAKOWSKA, Katarzyna RYBOK, Adam POSŁUSZNY : RÓŻNICA W NATĘŻENIU DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH LĘDŹWIOWEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA POMIĘDZY RODZICAMI DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ MOTORYCZNĄ I RODZICAMI DZIECI PEŁNOSPRAWNYCH pdf

7. Damian LONCIERZ, Wojciech KAJZER : WPŁYW PARAMETRÓW DRUKU 3D W TECHNOLOGII FDM NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I UŻYTKOWE OBIEKTÓW WYKONANYCH Z PLA pdf

8. Sławomir POŚPIECH, Renata CZAPKOWICZ-POŚPIECH, Paweł BARUCHA, Jan BŁASZCZYK : „WPŁYW DRGAŃ WIBRACYJNYCH O NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
NA WYBRANE PARAMETRY FIZJOLOGICZNE SPORTOWCÓW” pdf

9. Agata SAMBOK-KIEŁBOWICZ, Witold WALKE : OCENA MIKROSTRUKTURY ORAZ WYBRANYCH WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH WKŁADÓW KORONOWO-KORZENIOWYCH pdf

10. Justyna SMÓŁKA, Marcin BASIAGA : WPŁYW PROCESU STERYLIZACJI NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE STALI 316 LVM Z WARSTWĄ TiO2 NANIESIONĄ METODĄ ALD pdf

11. Julia SOLARZ, Magdalena GRYGIEL-PRADELOK, Wojciech KAJZER, Janusz SZEWCZENKO : BADANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH POWŁOKI POLIMEROWEJ NA PODŁOŻU ZE STOPU Ti6Al7Nb pdf

12. Bogna SZAMATOWICZ, Anita KAJZER : WŁASNOŚCI MECHANICZNE UDOWYCH KOŚCI BYDLĘCYCH O RÓŻNYM STOPNIU UWODNIENIA pdf

13. Agnieszka WASILEWSKA : CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POMIAR TERMOWIZYJNY W REUMATOIDALNYM ZAPALENIU STAWÓW pdf

14. Klaudia WNĘTRZAK , Marcin BASIAGA : WPŁYW PARAMETRÓW NANOSZENIA WARSTW TiO2 METODĄ ALD NA ICH ADHEZJĘ DO METALICZNEGO PODŁOŻA pdf

15. Magdalena WOJTKÓW, Kinga KORCZ, Sylwia SZOTEK : OCENA POSTAWY CIAŁA I SYMETRII OBCIĄŻENIA STÓP U ZAWODNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH STRZELECTWO SPORTOWE pdf