XI Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

APB 8/2014

1. Andrzejewska A., Mazurkiewicz A.:Implanty do rekonstrukcji opony twardej – przegląd isntniejących rozwiązańpdf
2. Bereska M., Baryń B., Piecko M., Śmiech M., Michnik R., Guzik-Kopyto A.: Analiza kinematyki kończyny górnej podczas rzutu lotką dartpdf
3. Czekon K..,Wita K.., Hajduga M.: Protetyczne przebudowy ze stałą warstwą ceramicznąpdf
4. Galas P., Cygoń K., Bednorz R., Opatowicz J., Maliszewski J., Czepul E.: Wpływ procesu rehabilitacji z wykorzystaniem systemu do reedukacji chodu trzeciej generacji na parametry czasowo-przestrzenne chodupdf
5. Guzik-Kopyto A., Wodarski P., Piecko M.: Analiza kinematyki kończyny górnej podczas gry na skrzypcachpdf
6. Guzik-Kopyto A., Wodarski P., Michnik R., Paw D., Śmiech M., Piecko M.: Badania zakresu ruchomości stawów kończyny górnej za pomocą elektrogoniometrówpdf
7. Hajduga M., Hajduga M.A., Jędrzejczyk D., Bułdak R., Sołek D.: Karetka pogotowia jako siedlisko grzybówpdf
8. Hajduga M.A., Hajduga M., Sołek D., Jędrzejczyk D. : Toksyczność i biokompatybilonść wybranych powłok lakierniczychpdf
9. Jochymczyk-Woźniak K., Bonk A.: Analiza obciążeń kończyny dolnej podczas wykonywania ćwiczeń na stepiepdf
10. Jodko D., Obidowski D., Reorowicz P., Kłosiński P., Jóźwik K.: Angular position determination of heart valves in the pediatric ventricular assist device with use of cmputational fluid dynamicspdf
11. John M., Skarka W.: Zastosowanie analogii biologicznej do kształtowania postaci konstrukcyjnej elementów nośnych urządzenia egzoszkieletowegopdf
12. Jurkojć J., Michnik R., Jochymczyk-Woźniak K., Zagórski A., Olenkowicz M.: Metatarsalgia – pomiry nascisku stopy na podłożepdf
13. Kapustka K., Hajduga M., Waś-Solipiwo J.: Odporność korozyjna spoin drutów ortodontycznych w roztworach fizjilogicznychpdf
14. Karoluk M., Pawlak A., Chlebus E.: Wykorzystanie technologii przyrostowej SLM w procesie przetwarzania stopu tytanuTi-6Al-7Nb do zastosowań medycznychpdf
15. Kozub B.: Analiza wytrzymałościowa MES złamania kości piszczelowej stabilizowanej aparatem Ilizarowapdf
16. LićwinkoA., Piszczatowski Sz.: Stanowisko do badania momentów sił mięśniowych zginaczy i prostowników tułowiapdf
17.Litwinko M., Grądzka-Dahlke M.: Wpływ technologii wytwarzania na właściwości materiałowe stopu kobaltu wykorzystywanego w protetyce dentystycznejpdf
18. Malara M., Raczyńska A., Chuchnowska I.: Czujniki – kluczem do wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecipdf
19. Mazgajczyk E., Szymczyk P., Chlebus E.: Zastosowanie technologii REP – RAP do wytwarzania funkcjonalnych struktur z PLApdf
20. Mazur A., Łagan S.: Modelowanie struktur kostnych dłoni i analiza wytrzymałościowa MES w aspekcie obciążeń bokserskichpdf
21. Mosór K., Kromka-Szydek M.: Badanie stanu odkształcenia żuchwy w przypadku zespolenia złamania kątapdf
22. Nowakowska K., Jochymczyk-Woźniak K.:Ocena chodu dzieci z mózgowym porażeniem na podstawie wskaźnika GDIpdf
23. Ogrodnik J., Derlatka M.: Analiza kienematyki i dynamiki chodu osób z porażeniem połowicznympdf
24. Otrębska M., W. Skarka W.: Modelowanie ruchu kończyn dolnych podczas chodu, w kontekście odzysku energii w egzoszielecie kończyny dolnejpdf
25. Paw D., Badura P.: Segmentacja wątroby w obrazach rezonansu magnetycznegopdf
26. Szymańska D.: Ocena zaburzeń stawu skroniowo – żuchwowego w aspekcie aktywności bioelektrycznejpdf
27. Wita K., Czekon K., Hajduga M.: Klejenie jako jeden ze sposobów połączenia tytanu z ZrO2 w uzupełnieniach protetycznychpdf
28. Wodarski P., Gzik M., Jurkojć J., Michnik M., Bieniek A.: Wyznaczanie zdolności manipulacyjnych kończyn górnych u dzieci z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistościpdf
29. Woryna B., Jurkojć J., Skubacz H.: Biomechanika pływania – aspekty teoretyczne i badania doświadczalne zawodnikówpdf
30. Wróbel E., Sajewicz E.: Projekt aparatu do korekcji przodozgryzupdf
31. Zielonka J., Zielonka M., Łagan S., Kluczyński M.: Wyciąg grawitacyjny jako metoda leczenia skolioz – badania pilotażowepdf
32. Zięty A., Lachowicz M.: Analiza wpływu mikrostruktury na odporność korozyjną stopu tytanu Ti6Al7Nbpdf