Publikacja została sfinansowana ze środków

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 880/P-DUN/2013)

APB 7/2013

1. Banasiewicz J., Ryniewicz A.: Badanie wielkości szpary stawowej przy pomocy tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego pdf
2. Bereska M., Dobias K., Zurek M.: Badanie wpływu stabilności ciała na celność rzutu pdf
3. Burkacki M., Joszko K., Gzik M.: Biomechaniczna analiza wypadku samochodowego z zastosowaniem urządzenia typu hans podpierającego głowę oraz odcinek szyjny kręgosłupa kierowcy pdf
4. Bogusławski G., Gralewski J., Grądzki R.: Modelowanie ortezy kończyny dolnej pdf
5. Cykowska M.: Struktury funkcjonalne w implantologii pdf
6. Czernilewska M., Milewski G.: Zastosowanie tomografii wolumetrycznej w obrazowaniu stomatologicznym do oceny zmian okołowierzchołkowych pdf
7. Dubiel M., Łagan S.: Ocena kąta zwilżania oraz swobodnej energii powierzchniowej różnych typów materiałów stomatologicznych pdf
8. Galica O., Mazurkiewicz S.: Kierunki racjonalizacji systemu do nakłuć komorowych pdf
9. Guzik-Kopyto A., Wodarski P., Kowol M., Wielgosz M.: Koncepcja opracowania wielofunkcyjnej zabawki rehabilitacyjnej dla dzieci z MPD pdf
10. Gzik M., Joszko K., Wodarski P., Pieniążek J.: Badania modelowe zjawisk dynamicznych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa człowieka pdf
11. Gzik M., Wodarski P., Joszko K., Stachowiak E., Bieniek A.: Przykład implementacji systemów trakingowych oraz sytemu Cave w procesach rehabilitacyjnych dzieci pdf
12. Gzik-Zroska B., Mańka I.: Wpływ skoliozy kręgosłupa na sztywność klatki piersiowej pdf
13. Hajduga M. A., Węgrzynkiewicz S., Sołek D., Jędrzejczyk D., Hajduga M.: Bakterie jako jedno z zagrożeń ambulansów sanitarnych pdf
14. Hyla A., Walke W.: Badania własności elektrochemicznych stentów wieńcowych pdf
15. Kaczmarek M., Olszewski W.L., Nowak J., Zaleska M.: Wpływ wielkości i czasów obciążania na proces wyciskania limfy z tkanki pdf
16. Karaś K., Tutaj J.: Aparat rejestrujący drżenie w chorobie parkinsona z zastosowaniem akcelerometru MEMS pdf
17. Łyczkowska E., Chlebus E.: Polerowanie elektrolityczne stopu TI6AL7NB pdf
18. Michałek E., Żyra A., Łagan S.: Badanie właściwości wytrzymałościowych sztucznych naczyń krwionośnych pdf
19. Michnik R., Sodzawiczna D., Golik M., Zając K.: Badania stabilograficzne pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym pdf
20. Miodowska J., Kromka-Szydek M., Jędrusik-Pawłowska M.: Modelowanie wiórów kostnych stosowanych jako przeszczepy w repliki zegarków rolex rekonstrukcji żuchwy pdf
21. Mosór K.,Skowrońska M., Kromka-Szydek M.: Analiza wytrzymałościowa mes żuchwy w typowych przypadkach urazowych pdf
22. Niemasek K., Tutaj J.: Analiza wybranych czynników aparaturowo-technicznych wpływających na wyniki badań USG pdf
23. Ożóg M., Wolański W., Larysz D.: Metoda identyfikacji własności materiałowych kości czaszek dzieci pdf
24. Pander T., Czabański R., Wróbel J., Horoba K., Przybyła T.: Detekcja sakkad w sygnale ENG z użyciem grupowania rozmytego pdf
25. Podolec Z., Kozłowska D., Panek D.: Zastosowanie freeflowmetrii w ocenie parametrów oddechowych młodych pływaków pdf
26. Prochor P., Borkowski P.: Projekt urządzenia rehabilitacyjnego dłoni z wykorzystaniem mięśnia mc’kibbena pdf
27. Sobieska S., Zimowska B., łagan S.: Porównanie zwilżalności oraz swobodnej energii powierzchniowej biomateriałów i tkanki kostnej pdf
28. Szymczyk P., Pawlak A., Ziółkowski G., Dybała B., Chlebus E.: Charakteryzacja geometryczna i mechaniczna skaffoldów ze stopu TI6AL7NB wytworzonych w technologii laserowej mikrometalurgii pdf
29. Tomanik M., Nikodem A.: Badania właściwości stukturalnych i mechanicznych tkanki kostnej zmienionej zwyrodnieniowo pdf
30. Zięty A., Lachowicz M., Detyna J.: Ocena wpływu warunków środowiskowych na odporność korozyjną stopu TI6AL4V pdf