APB 6/2012

1. Adamczyk W., Szymańska D.: Wpływ mobilizacji tylno-przedniej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa na zakres zgięcia pdf
2. Bienioszek M., Gzik-Zroska B., Dzielicki J.: Analiza stanu naprężeń kurzej klatki piersiowej człowieka pdf
3. Chruścicka N., Ciepielowski D., Łagan S.: Modelowanie endoprotezy stawu kolanowego pdf
4. Cykowska M., Nikodem A.: Badanie reologiczne tkanki chrzęstnej łękotek pochodzących od zwierząt różnych gatunków pdf
5. Dobrowolska A.: Wpływ nacisku jednostkowego na współczynnik tarcia statycznego wybranych biomateriałów pdf
6. Głowacka A., Świtoński E., Michnik R.: Wyznaczanie sił mięśniowych podczas chodu dzieci zdrowych pdf
7. Hantke A., Michnik R., JurkojćJ., SkubaczH., Gruszka M.: Badania stabilograficzne gimnastyczek sportowych pdf
8. Jasińska-Choromańska D., Credo W., Szykiedans K., Rzeszotek Ł., Semeniuk J., Zaczyk M.: Problemy projektowania napędów do układu wspomagania ruchu osób niepełnosprawnych pdf
9. Kalwarska M., Łagan S., Mazurkiewicz S.: Doświadczalna weryfikacja wybranych cech fizycznych z wykorzystaniem przyrządu treningowego typu „wioślarz” pdf
10. Kozub B., Matuszczyk Ł., Łagan S.: Analiza wytrzymałościowa mes złamania szyjki kości udowej stabilizowanej gwoździem śródszpikowym typu gamma pdf
11. Korbolewska O., Plenzler M., Popieluch M., Wychowański M.: Właściwości dynamiczne mięśni prostujących i zginających w stawie kolanowym przed i po okresie przygotowawczym u zawodowych piłkarzy nożnych pdf
12. Krzysztofik M., Hałuszczak P., Kojder S., Flieger G., Głowacka A.: Analiza chodu osób niewidomych pdf
13. Krzysztofik M., Jureczko P.: Projekt uprzęży ortopedycznej do odciążenia pacjentów w trakcie lokomocji pdf
14. Łagan S., Marcinkowska M.: Projektowanie wkładek ortopedycznych z wykorzystaniem systemów inżynierskich pdf
15. Łopatka M., Guzik-Kopyto A., Michnik R., Rycerski W.: Badania antropometryczne kończyny górnej oraz pomiar siły ścisku dłoni i kciuka pdf
16. Mosór K., Kromka-Szydek M.: Wpływ wybranych czynników na parametry stopy w oparciu o badanie podoskopowe pdf
17. Otrębska M., Gzik M., Wolański W., Kawlewska E., Janoska P., Mandera M.: Analiza statystyczna pomiarów morfologicznych czaszek u niemowląt pdf
18. Sadowska J., Kromka-Szydek M.: Zmiany własności mechanicznych kości zwierzęcych w zależności od stopnia nawilżenia preparatu pdf
19. Skowrońska M., Kromka-Szydek M.: Wpływ procesu rehabilitacji na wartości parametrów ruchliwości ręki pdf
20. Słoniewski J., Milewski G.: Pomysł technicznego rozwiązania przenośnego stołu treningowego do ćwiczeń z użyciem instrumentarium endoskopowego dla sześciu operatorów pdf
21. Sobuś M., Iwaniec M., Gądek-Moszczak., Łagan S.: Wpływ próby ściskania na zmianę struktury beleczkowej kości – ilościowy opis mikrostruktury z wykorzystaniem metod obrazowania 3d pdf
22. Sowa M., Żak M.: Wpływ cyklicznych obciążeń ściskających na zmiany sztywności segmentów ruchowych z odcinka piersiowego kręgosłupa pdf
23. Szarek A., Korytkowski M., Rutkowski L., Scherer R., Szyprowski J.: Orthopedic Diagnostics with Ensembles of Learning Systems pdf
24. Szarek A., Zych M.: Parametry użytkowe stacji diagnostycznych pdf
25. Wartacz R., Szarek A.: Alternatywne rozwiązania barier infrastrukturalnych w obiektach użyteczności publicznej pdf
26. Watras T., Gzik-Zroska B.: Badania numeryczne stanu naprężeń prawidłowej klatki piersiowej pdf
27. Węgrzynkiewicz S., Hajduga M., Sołek D., Jędrzejczyk D.: Wpływ topografii powłok cynkowych na stopień adhezji flory bakteryjnej typowej dla środowiska szpitalnego pdf
28. Węgrzynkiewicz S., Hajduga M., Sołek D., Jędrzejczyk D.: Cynkowanie ogniowe jako jeden ze sposobów zabezpieczenia przed korozją sprzętu medycznego pdf
29. Wodarski P.: Przykład implementacji biocybernetycznych algorytmów logiki rozmytej w urządzeniu z predykcją pogody pdf
30. Zięty A.: Dynamika procesu uwodnienia elementów segmentu ruchowego kręgosłupa pdf