APB 2/2008

1. Bartuzi P., Roman-Liu D.: Wpływ typu mięśnia na parametry widma mocy sygnału EMG pdf
2. Błażkiewicz M., Kowalczyk P.: Analiza obciążeń w step aerobics na podstawie literatury pdf
3. Borkowska A., Dobrowolna P., Hagner W.: Stabilizacja stawu barkowego wg koncepcji metody Bobath u osób z niedowładem połowicznym po udarze mózgu – analiza biomechaniczna pdf
4. Cygoń K, Gzik M.: Kinezyterapia z wykorzystaniem dystraktora mobilnego kręgosłupa pdf
5. Dąbrowski M., Pawlikowski M.: Ocena rozwiązania konstrukcyjnego implantowanej endoprotezy stawu biodrowego pdf
6. Dobrowolna P., Borkowska A., Hagner W.: Zaopatrznie ortopedyczne poprawiające jakość chodu u pacjentów z niedowładem połowiczym – wady i zalety pdf
7. Głowacka-Kwiecień A., Jochymczyk K., Jureczko P., Tejszerska D.: Analiza chodu dzieci zdrowych oraz z zaburzeniami neurologicznymi pdf
8. Grolik M., M., Fiejdasz S.: Materiały dla inżynierii tkankowej pdf
9. Gzik-Zroska B., Tejszerska D.: Optymalizacja płytki stabilizującej wykorzystywanej w leczeniu lejkowatej klatki piersiowej pdf
10. Hajduga M., Kalukin B., Aldona Kalukin A.: Szybkość utleniania w ocenie struktury dla stopów protetycznych pdf
11. Hajduga M. B., Zajęcki W., Hajduga M.: Wpływ wybranych implantów metalicznych na charakter zmian w tkance nerwowej szczura pdf
12. Hajduga M., Zdziech T.: Analiza połączenia protetycznego metal – ceramika pdf
13. Ilewicz G.: Synteza stałopunktowego mechanizmu robota medycznego dla potrzeb chirurgii minimalnego urazu pdf
14. Kaczmarski K.: Koncepcja systemu komputerowego nadzorującego aparaturę medyczną znajdującą się na sali operacyjnej pdf
15. Kania E., Głowacka – Kwiecień A., Jochymczyk K., Jureczko P.: Badania do świadczalne chodu dzieci zdrowych pdf
16. Łagan S., Niesułowski A..: Projekt elektronicznego toru pomiarowego stanowiska do badania sklepienia łuku stopy pdf
17. Mańkowski R., Koźlik A.: Wpływ wibracji punktowej na parametry stabilograficzne postawy stojącej pdf
18. Michnik R., Jurkojć J., Sacha E.: Ocena wpływu nieprawidłowego rozmieszczenia znaczników ruchu na wyniki pomiarów wielkości kinematycznych w systemie APAS pdf
19. Milewski G.: Funkcjonalna adaptacja w przyrodzie – optymalizacja kształtu struktur biologicznych pdf
20. Musiolik A., Jureczko P.: Prototyp urządzenia do ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem mięśni prostowników palców i nadgarstka pdf
21. Partyka P., Hajduga M.: Ocena strukturalna wybranych stopów Cr-Ni na Podstawie badań metalograficznych pdf
22. Piersa M.: Przekładnia łańcuchowa o zmiennym przełożeniu w zastosowaniu do wózka inwalidzkiego pdf
23. Rogalińska A., Hajduga M.: Ocena połączenia metal – ceramika w zależności od sposobu chłodzenia – badania wstępne pdf
24. Sacha E.: Metody trójwymiarowej analizy ruchu człowieka pdf
25. Siekański K.: Rozwiązanie konstrukcyjne platformy stabilometrycznej do oceny i reedukacji propriocepcji oraz kontroli nerwowo-mięśniowej układu ruchu człowieka pdf
26. Szarek A.: Wykorzystanie przekształceń obrazowych do poprawy czytelności zdjęć RTG pdf
27. Winkler T., Michalak D., Jaszczyk Ł., Suffner H., Kaczmarczyk K., Dobrzaniecki P.: Kształtowanie środowiska pracy operatora kolejki wąskotorowej pdf
28. Wolański W., Mateja S., Sroczyński P.: Projektowanie roweru rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych pdf