APB 5/2011

1. Andrynowska A., Klekiel T.: Application of INA122 amplifier to measure of EMG signals pdf
2. Cieślik M., Kalwarska M., Łagan S.: Biomechanika zderzenia z pieszym a ekspertyza wypadku drogowego pdf
3. Dobosz D., Sobota G.: Analiza wzorców kompensacji pionowej postawy ciała u dzieci po obciążeniu plecakiem szkolnym pdf
4. Donesz A., Krzak-Roś J., Kochanowska I., Będziński R.: The structure optimization of implants materials of the surface layers by sol-gel coating pdf
5. Duda S., Jurkojć J., Kawlewski K., Kciuk S., Michnik R.: Koncepcja urządzenia mechatronicznego do treningu lokomotorycznego pdf
6. Dzielicki J., Wolański W., Gzik-Zroska., Janicka I., Kajzer A., Kajzer W.: Pomiar sztywności klatki piersiowej u dzieci w wieku szkolnym pdf
7. Gałązka M., Kromka-Szydek M.: Mieszkanie osoby niepełnosprawnej – przegląd nowoczesnych rozwiązań pdf
8. Hajduga M., Zdziech T.: Wpływ środowiska jamy ustnej na uzupełnienie protetyczne metalowo – ceramiczne pdf
9. Jarosz D., Gzik-Zroska B., Wolański W., Gzik M., Dzielicki J.: Analiza numeryczna wpływu obciążenia na deformację klatki piersiowej pdf
10. Jaworska E., Niemiec K., Pezowicz C.: Analiza siły niszczącej płytki granicznej kręgów pdf
11. Kozub B., Matuszyk Ł., Łagan S.: Anliza wytrzymałościowa MES stabilizacji kośći piszczeli metodą zespol z uwzględnieniem własności ortotropowych kości pdf
12. Kozuń M., Nikodem A.: Właściwości mechaniczne tkanki kostnej gąbczastej zmienionej patologicznie pdf
13. Lipińska M., Michalski R..: Zmiany mocy i skoczności u siatkarek w okresie przygotowawczym pdf
14. Mackiewicz D., Klekiel T.: Koncepcja urządzenia do rehabilitacji stawu biodorwego pdf
15. Mazur Z., Dziewiecki K., Blajer W.: Uwagi o wyznaczaniu danych somatycznych człowieka dla zadań symulacji dynamicznej pdf
16. Michalski R., Lipińska M.: Maksymalne momenty sił mięśniowych zawodników uprawiających piłkę siatkową i siatkówkę plażową pdf
17. Michnik R, Jurkojć J, Rak Z., Paszewnda Z., Bachorz M. Michnik A.: Analiza kinematyczna wzorców ruchowych stosowanych w rehabilitacji kończyny dolnej pdf
18. Mosór K., Kromka-Szydek M.: Pomiar stóp metodą plantokonturograficzną i z wykorzystaniem podoskopu komputerowego pdf
19. Nawrocka A., Moszkowski T., Szefer P.: Możliwości wykorzystania sygnału EMG do sterowania pdf
20. Nawrocka A., Korwin Kochanowski M., Piętka P.: Opracowanie koncepcji układu sterowania manipulatorem rehabilitacyjnym pdf
21. Otrębska M., Gzik M., Kawlewska E.: Przedoperacyjne inżynierskie wspomaganie zabiegu neurochirurgicznego korekcji deformacji główki dziecka pdf
22. Pietralik I., Łagan S.: Aparaty słuchowe, a implanty słuchu. Stan obecny i perspektywy rozwoju pdf
23. Skowrońska M., Sadowska J., Kromka-Szydek M.: Model dłoni w programie CATIA V5 z uwzględnieniem parametrów sprawności ręki pdf
24. Sobuś M., Iwaniec M., Frontczak A., Łagan S.: Analiza biomechaniczna obciążenia w kończynie dolnej podczas jazdy konnej pdf
25. Sołek D., Hajduga M., Węgrzynkiewicz S., Jędrzejczyk D.: Ocena powłok galwanicznych nanoszonych na sprzętmedyczny i rehabilitacyjny jako zabezpieczenie antykorozyjne i antybakteryjne pdf
26. Stachowiak E., Wolański W.: Inżynierskie wspomaganie operacji neurochirurgicznych odcinka szyjnego kręgosłupa pdf
27. Szarek A., Gnatowski A.: Analiza zmian właściwości termicznych i struktury cementu kostnego po procesach starzenia pdf
28. Szepietowska K.: Komputerowa symulacja membrany stosowanej w leczeniu przepuklin brzusznych pdf
29. Ślimak P., Gzik M., Wolański W.: Wpływ stabilizacji przedniej na biomechanikę odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka pdf
30. Węsierski Ł. N., Tutak J. S.: Manipulator do rehabilitacji kończyny górnej pdf
31. Węgrzynkiewicz S., Hajduga M., Sołek D., Jędrzejczyk D.: Ocena powłok galwanicznych nanoszonych na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny jako zabezpieczenie antykorozyjne i antybakteryjne pdf
32. Woźna A.: Analiza metalograficzna wybranych biostopów na osnowie kobaltu z dodatkiem stopowym węgla pdf
33. Żak M.: Porównanie właściwości mechanicznych jednowarstwowych próbek pierścienia włóknistego w odcinku piersiowym i lędźwiowym pdf
34. Zięba Ł. Dąbrowska-Tkaczyk A.: Wirtualna stabilizacja kręgosłupa człowieka po złamaniu kompresyjnym na odcinku piersiowo-lędźwiowym pdf