REDAKCJA

Redaktor naczelny: Robert Michnik
Zastępca redaktora naczelnego: Alicja Balin
Redaktorzy Tematyczni: Edyta Kawlewska, Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Redaktor techniczny: Dobrochna Fryc

ADRES REDAKCJI

Katedra Biomechatroniki Politechniki Śląskiej,
ul. F. D. Roosevelta 40,
41-800 Zabrze

 Tel: 669-41-22-46
Adres e-mail: apb@biomechanik.pl