REDAKCJA:

Redaktor naczelny: Robert Michnik
Zastępca redaktora naczelnego: Alicja Balin
Redaktorzy Tematyczni: Edyta Kawlewska, Katarzyna Nowakowska-Lipiec
Redaktor techniczny: Marta Sobkowiak-Pilorz, Aneta Danecka

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

 Bogdan Bacik
Tomasz Bielecki
Dawid Larysz
Grzegorz Milewski
Zbigniew Paszenda

ADRES REDAKCJI:

Katedra Biomechatroniki Politechniki Śląskiej,
ul. F. D. Roosevelta 40,
41-800 Zabrze

 Tel:  (+48 32) 277 74 70
(+48 32) 277 74 36

Adres e-mail: apb@biomechanik.pl