Procedura recenzji

 1. Każda praca przesłana do publikacji w „Aktualnych Problemach Biomechaniki” recenzowana jest przez dwóch niezależnych recenzentów, z wykluczeniem konfliktu interesów.
 2. Recenzja ma formę pisemną. Podsumowaniem recenzji jest jedna z ocen:
  • odrzucony,
  • wymaga ponownej recenzji,
  • zaakceptowany do druku po drobnych poprawkach nie wymagających ponownej recenzji,
  • zaakceptowany do druku.
 3. Opublikowanie artykułu warunkowane jest otrzymaniem dwóch recenzji dopuszczających do druku.
 4. Otrzymanie dwóch recenzji ocenionych jako „odrzucony”, lub jednej recenzji z oceną „odrzucony” i jednej „wymaga ponownej recenzji” skutkuje odrzuceniem pracy
 5. Otrzymanie jednej recenzji „odrzucony” i jednej dopuszczającej do druku skutkuje wysłaniem pracy do trzeciego recenzenta.
 6. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane, natomiast raz w roku podaje się do publicznej wiadomości wykaz nazwisk recenzentów współpracujących z redakcją.

Formularz recenzji