RADA PROGRAMOWA:

 Romuald Będziński – przewodniczący
Lechosław B. Dworak
Marek Mandera
Jan Marciniak
Stanisław Mazurkiewicz
Eugeniusz Świtoński
Andrzej Wit