RADA PROGRAMOWA

 Marek Gzik – przewodniczący

Bogdan Bacik
Tomasz Bielecki
Dawid Larysz
Grzegorz Milewski
Andrzej Myśliwiec
Zbigniew Paszenda