RADA PROGRAMOWA:

 Romuald Będziński
Lechosław B. Dworak

Marek Gzik – przewodniczący
Marek Mandera
Jan Marciniak
Stanisław Mazurkiewicz
Eugeniusz Świtoński
Andrzej Wit