Kontakt:

dr inż. Edyta Kawlewska
e-mail: edyta.kawlewska@polsl.pl
tel.: (+48 32) 277-74-37

Wysyłanie streszczeń:
e-mail:  apb@biomechanik.pl