Kontakt:

dr inż. Jacek Jurkojć
e-mail: jacek.jurkojc@polsl.pl

Wysyłanie streszczeń:
e-mail:  apb@biomechanik.pl