Online amateur porn!

Publikacja materiałów

Zakres tematyczny artykułów obejmuje:

  • biomechanikę ogólną,
  • biomechanikę inżynierską,
  • biomechanikę sportu,
  • biomechanikę pracy i ergonomię,
  • biomechanikę kliniczną i ortopedyczną,
  • inżynierię biomateriałów,
  • inżynierię rehabilitacji,
  • inżynierię wyrobów medycznych,
  • inżynierię dentystyczną,
  • elementy inżynierii tkankowej.

Wszyscy autorzy zobowiązani są przesłać elektroniczną wersję artykułu zgodną ze wzorem, na adres: apb@biomechanik.pl

W nazwie wysyłanego pliku należy wpisać nazwisko autora korespondencyjnego referatu.

Przykład: Kowalski.docx

Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w wersji elektronicznej.

Wzór artykułu