okladka

Prace publikowane w czasopiśmie obejmują tematykę inżynierii biomedycznej, w szczególności biomechaniki. Czasopismo wydawane jest za zgodą Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Wszystkie artykuły umieszczone w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.

Czasopismo „Aktualne Problemy Biomechaniki” znajduje się na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z przypisaną od 2015 roku liczbą 4 punktów. Czasopismo jest repliki zegarków również indeksowane w bazie BazTech i Index Copernicus.

ISSN: 1898-763X

Początek działalności wydawniczej: 2007
Tytuł główny: Aktualne Problemy Biomechaniki
Tytuł angielski: Current Problems of Biomechanics
URL: http://biomechanik.pl/apb/
Kraj: Polska
Afiliacja: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomechatroniki
Charakter czasopisma: naukowy
Częstotliwość: dwa razy w roku
Dostępność tekstów: bezpłatna

Aby otrzymywać subskrypcję APB należy wypełnić formularz: