okladka

Prace publikowane w czasopiśmie obejmują tematykę inżynierii biomedycznej, w szczególności biomechaniki. Czasopismo wydawane jest za zgodą Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej. Wszystkie artykuły umieszczone w niniejszym czasopiśmie są recenzowane.

Z radością pragniemy poinformować, iż zgodnie z opublikowanym dnia 23.12.2015 r. komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Aktualne Problemy Biomechaniki” znalazły się na liście „B” czasopism naukowych, uzyskując 4 punkty MNiSW. Czasopismo jest również indeksowane w bazie BazTech i Index Copernicus

ISSN: 1898-763X

Początek działalności wydawniczej: 2007
Tytuł główny: Aktualne Problemy Biomechaniki
Tytuł angielski: Current Problems of Biomechanics
URL: http://biomechanik.pl/apb/
Kraj: Polska
Afiliacja: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomechatroniki
Charakter czasopisma: naukowy
Częstotliwość: Rocznik
Nakład: 250
Dostępność tekstów: bezpłatna

Punktacja MNiSW: 4.0
Punktacja Index Copernicus (2015): 32.89
Druk:
Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej
ul. Łużycka 24, 44-100 Gliwice

Aby otrzymywać subskrypcję APB należy wypełnić formularz: